45. Stall Yxnarum

Jan och Lena Svensson
Inackorderingsstall för hästar samt betesdjur.
Här har även Yxnarums ryttarförening sitt säte med tävlings- och träningsverksamhet.

Adress:
Kärragårdsvägen 30,
Yxnarum