Vårrunda 2014

Tack alla ni som besökte Blekingepärlornas vårunda.

Bruksföremålen som visades i Kuggeboda byahus var:

A. hänglås, B. gnidsten som användes till att stryka skjortkragar, C. gångjärn

Barnfrågorna: A. häst (hästsko), B. luskam, C hänglås.

Bruksföremålen som visades i Yxnarum på Christers gård var:

A. taggtrådsrullare, B.kobindsle, C. barkjärn/spade