Höstrunda 2014

Välkommen till vår
HÖSTRUNDA
den 30 och 31 augusti
kl. 10 – 16
Start och bildspel i Leråkra bygdegård.