Åsens dag

Foto: Robert Ekholm

Åsens dag den 28 april kl. 10-16

Temat för dagen är Människan och Åsen genom tiderna. Åsen har använts som väg, kultplats och begravningsplats i tusentals år.  Idag renar den vårt vatten och utgör samtidigt ett arkiv från olika geologiska epoker och fasta och lösa fornlämningar. Hela Åsen är ett naturskyddsområde av riksintresse med många skyddade arter.

Ronneby Miljö Teknik och Karlskrona VA-verk låter oss följa vattnets väg från källa till kran.

Blekinge Museum berättar om fynden vid utgrävningarna i Västra Vång och Länsstyrelsen informerar om Åsen och dess uppkomst och numera naturreservat och skyddat område.

Det blir en heldag där vi startar vid Hjortsberga Församlingshem kl.10.00 och med buss får en guidad resa mellan de olika ”hållplatserna”.

Pris inkl. bussresa och lunch: 160 kr

OBS! begränsat antal deltagare.

Än finns det platser kvar

BOKA HÄR

Mer information på tel 0733-33 75 80